พิธีเปิดอาคารหลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ของผมครับ

slide06 slide08

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร หลุยส์ ชาแนล และชมนิทรรศการต่างๆของโรงเรียน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติ ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชนโดยรอบ ในการนำบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา ทำให้อาคารสถานที่ที่มี ไม่สามารถรอบรับกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล และห้องกิจกรรมอื่นๆ

ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จึงได้ทำโครงการก่อสร้างอาคารหลุยส์ ชาแนลขึ้นื เพื่อให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องกิจกรรมต่างๆ รองรับความต้องการ สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (บราเดอร์หลุยส์ ชาแนล) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: